Pracujemy zarówno lokalnie jak i globalnie, realizując zadania w międzynarodowych zespołach w całej Grupie SEBN.

Działamy odpowiedzialnie zapewniając dużą dozę autonomii

Poziom samodzielności naszych pracowników jest znaczny. Dzięki temu wiele można osiągnąć dla siebie samych, dla SEBN, dla naszych klientów.

Gwarantujemy rozwojowe zatrudnienie

Od 30 lat oferujemy rozwojowe miejsca zatrudnienia z perspektywami na przyszłość. Gwarantuje to nasza przynależność do Grupy Sumitomo Electric

Szukamy nowych wyzwań i nieustannie się rozwijamy

Jesteśmy elastyczni, z łatwością dostosowujemy się do zmian, a wyzwania oznaczają dla nas rozwój. Praca z nami jest różnorodna, wymagająca i bardzo ciekawa.

Tworzymy sieć współpracy opartej na wzajemnym szacunku

Dołączając do SEBN PL będziesz częścią międzynarodowej całości. Społeczności SEBN współpracującej w poczuciu równości i wzajemnego poszanowania. Ceniącej i promującej indywidualność oraz różnorodność.

Sprawdź aktualne oferty
i dołącz do naszego zespołu:

www.sebn.com/pl/jobs/

Obserwuj nas: