Świadomi wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działamy w sposób przyjazny dla otoczenia, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania negatywnym skutkom oddziaływania na otaczający nas świat. Elementem strategii działalności firmy jest wdrażanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001:2015.

Prowadzimy działalność w sposób przyjazny dla środowiska poprzez:

Przestrzeganie
wymagań prawnych

Zrównoważone zarządzanie
zasobami i redukcję odpadów

Ciągłe doskonalenie systemu
zarządzania środowiskowego

Promowanie
ochrony środowiska