Czym się kierujemy?

Podstawowe i kluczowe zasady dotyczące sposobu prowadzenia działalności wyznacza Kodeks Postępowania Sumitomo ElectricGroup. To deklaracja naszych standardów postępowania, których oczekujemy od nas wszystkich – pracowników Grupy i partnerów biznesowych.

Kodeks Postępowania dla pracowników Sumitomo Electric Group Code of Conduct for employee Sumitomo Electric Group Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Sumitomo Electric Group Supplier Code of Conduct Sumitomo Electric Group

Jednoczą nas wartości i filozofia korporacyjna:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– postępujemy w sposób
odpowiedzialny i jesteśmy otwarci
na zmiany, aby zapewnić
długofalowy sukces

SZACUNEK

traktujemy się za
zrozumieniem i wzajemnym
szacunkiem

ZAUFANIE

ufamy sobie nawzajem
i uczymy się od siebie

WSPÓŁPRACA

Pracujemy w grupach
międzynarodowych,
tworząc jeden zespół