Czym się kierujemy?

Podstawowe i kluczowe zasady dotyczące sposobu prowadzenia działalności wyznacza Kodeks Postępowania Sumitomo ElectricGroup. To deklaracja naszych standardów postępowania, których oczekujemy od nas wszystkich – pracowników Grupy i partnerów biznesowych.

Kodeks Postępowania dla pracowników Grupy SUMITOMO Kodeks Postępowania dla partnerów biznesowych

Jednoczą nas wartości i filozofia korporacyjna:

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

– postępujemy w sposób
odpowiedzialny i jesteśmy otwarci
na zmiany, aby zapewnić
długofalowy sukces

SZACUNEK

traktujemy się za
zrozumieniem i wzajemnym
szacunkiem

ZAUFANIE

ufamy sobie nawzajem
i uczymy się od siebie

WSPÓŁPRACA

Pracujemy w grupach
międzynarodowych,
tworząc jeden zespół